JOGI NYILATKOZAT

A tanosveny.info domain alatt szereplõ tartalomra az alábbi jogi kikötések vonatkoznak.

A tanosveny.info-n szereplõ adatok kizárólag információs (nem kereskedelmi) célokra szabadon felhasználhatóak. A tanosveny.info szabadon linkelhetõ, ugyanakkor tilos az oldalakat bármilyen módon módosítani, más néven megjelentetni.

Az oldalakon elhelyezett, forrásmegjejöléssel ellátott képek és szövegek nem a tanösvény.info tulajdonát képezik, azok felhasználásáról lásd a megjelölt tulajdonos rendelkezéseit.

A tanosveny.info-n szerepelnek linkek, melyek külsõ oldalakra vezetnek. Ezen oldalak tartalmáért a tanosveny.info nem vállal felelõsséget.

A tanösvény.info írásos engedélyekkel rendelkezik minden, nem a saját tulajdonát képezõ szöveg- és képanyag felhasználására. Amennyiben engedély nem érkezett vagy a tulajdonos visszavonta azt vagy megtiltotta a tulajdonát képezõ szövegek illetve képek felhasználását, az az adott tanösvénynél egyértelmû jelzést kapott. Tanösvények az adatbázisból emiatt nem maradhatnak ki, a késõbbiekben saját anyag kerül fel az üres helyekre.

A tanosveny.info nonprofit jellegû magánoldal, az elkészített adatbázis magántulajdon, rá a fentieken kívül a mindenkor hatályos törvények vonatkoznak.